Looking for a dream job

Staff uses AI technology, allowing employers and job seekers to meet quickly.

Front-end Dev (Javascript, HTML5, CSS) ~ VNĐ 20.000.000
Hà Nội 20 hours

- Tham gia và phát triển dự án dài hạn về framework intra-mart của khách hàng Nhật Bản. - Thực hiện các nhiệm vụ về tạo mockup do trưởng dự án giao. - Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình phát triển phần

Hà Nội
20 hours

Find more jobs