Looking for a dream job

Staff uses AI technology, allowing employers and job seekers to meet quickly.

Front-end Dev (Javascript, HTML5, CSS) ~ VNĐ 20.000.000
Hà Nội 1 hour

- Tham gia và phát triển dự án dài hạn về framework intra-mart của khách hàng Nhật Bản. - Thực hiện các nhiệm vụ về tạo mockup do trưởng dự án giao. - Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ quy trình phát triển phần

javascript html5 css bootstrap

Hà Nội
1 hour