Looking for a dream job

Staff uses AI technology, allowing employers and job seekers to meet quickly.

Tổ trưởng tổ mẫu
Đồng Nai 3 days

Yêu cầu và mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Đồng Nai
3 days
Tổ trưởng tổ sơn
Đồng Nai 7 hours

Yêu cầu và mô tả công việc được  trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Đồng Nai
7 hours
Tổ trưởng định hình (nam)
Đồng Nai 4 days

Mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Đồng Nai
4 days
Tổ trưởng nguyên liệu(nam)
Đồng Nai 6 days

Yêu cầu và mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn

Đồng Nai
6 days
Quản đốc (nam)
Đồng Nai 1 week

Mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Đồng Nai
1 week
Thiết kế bóc tách (nam)
Đồng Nai 2 days

Mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Đồng Nai
2 days
Nhân viên kế hoạch – sản xuất (nam)
Đồng Nai 4 days

Mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn 

Đồng Nai
4 days
Nhân viên thu mua - vật tư (nam)
Đồng Nai 1 week

Mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn.

Đồng Nai
1 week
Kế toán tiền lương (nữ)
Đồng Nai 22 hours

Mô tả công việc được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Đồng Nai
22 hours
Kế toán tổng hợp (nam/nữ)
Đồng Nai 1 week

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

Đồng Nai
1 week
Nhân viên bảo trì
Đồng Nai 2 days

Mô tả công việc khi phỏng vấn

Đồng Nai
2 days
Cần tuyển gấp NV hành chính nhân sự (nam)
Đồng Nai 17 hours

Làm việc văn phòng giờ hành chínhTuyển dụng nhân sự cho công tyCó kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng, phân phối nhân sự cho các phòng ban, theo dõi nhân sự thử việc và tổ chức ký kết hợp đồng lao động.Theo dõi và báo cáo thường

Đồng Nai
17 hours
Cần tuyển gấp 50 công nhân (nam/nữ)
Đồng Nai 15 hours

Làm việc về lĩnh vực nội thất, mô tả chi tiết công việc trong buổi phỏng vấn

Đồng Nai
15 hours