Câu hỏi thường gặp

Về cơ bản

Chúng tôi xây dụng staff.vn trên công nghệ mới nhất kết hợp AI, cho phép nhà tuyển dụng và người tìm việc có cơ hội gặp nhau, và nhanh chóng có làm việc trong thời gian sớm nhất.

Với nhà tuyển dụng

Bạn có thể đăng tin không giới hạn, Tuy nhiên để hiển thị các vị trí đẹp bạn phải trả phí cho chúng tôi.

Với ứng viên

Sẽ không có giới hạn nào. Chúng tôi cố gắn làm việc để giúp bạn có được công việc tốt nhất.