Looking for a dream job

Staff uses AI technology, allowing employers and job seekers to meet quickly.

Tổ trưởng tổ mẫu
Đồng Nai 4 hours

Yêu cầu và mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Đồng Nai
4 hours
Tổ trưởng tổ sơn
Đồng Nai 14 hours

Yêu cầu và mô tả công việc được  trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Đồng Nai
14 hours
Tổ trưởng định hình (nam)
Đồng Nai 1 day

Mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Đồng Nai
1 day
Tổ trưởng nguyên liệu(nam)
Đồng Nai 2 days

Yêu cầu và mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn

Đồng Nai
2 days
Quản đốc (nam)
Đồng Nai 3 hours

Mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Đồng Nai
3 hours
Thiết kế bóc tách (nam)
Đồng Nai 22 hours

Mô tả công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Đồng Nai
22 hours
Nhân viên kế hoạch – sản xuất (nam)
Đồng Nai 1 day

Mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn 

Đồng Nai
1 day
Nhân viên thu mua - vật tư (nam)
Đồng Nai 1 day

Mô tả công việc được trao đổi khi phỏng vấn.

Đồng Nai
1 day
Kế toán tiền lương (nữ)
Đồng Nai 1 week

Mô tả công việc được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Đồng Nai
1 week
Kế toán tổng hợp (nam/nữ)
Đồng Nai 1 day

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

Đồng Nai
1 day
Nhân viên bảo trì
Đồng Nai 19 hours

Mô tả công việc khi phỏng vấn

Đồng Nai
19 hours
Cần tuyển gấp NV hành chính nhân sự (nam)
Đồng Nai 1 day

Làm việc văn phòng giờ hành chínhTuyển dụng nhân sự cho công tyCó kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng, phân phối nhân sự cho các phòng ban, theo dõi nhân sự thử việc và tổ chức ký kết hợp đồng lao động.Theo dõi và báo cáo thường

Đồng Nai
1 day
Cần tuyển gấp 50 công nhân (nam/nữ)
Đồng Nai 1 day

Làm việc về lĩnh vực nội thất, mô tả chi tiết công việc trong buổi phỏng vấn

Đồng Nai
1 day

Find more jobs
TOP HIRED COMPANY